top of page

Algemeen marktreglement - geldig voor alle deelnemers

1. AANKOMST & PLAATSING

Alle marktkramers krijgen na inschrijving en betaling een toegangsdocument opgestuurd met vermelding van:

 • de aanrijroute.

 • het nummer van hun standplaats.

 • het uur van de toegang tot de markt.

 • het uur van het einde van de markt.

 • de verplichting 4 meter vrij te houden voor de doortocht van de hulpdiensten.

 

Dit document dient te worden voorgelegd voor het betreden van de markt.

     

 • Het groot landbouwmateriaal arriveert tussen 05 u 00 en 07 u 00 en mag alleen aangevoerd worden vanuit de richting Vollezele.

 • Vanaf 07u00 moet al het groot materiaal geplaatst zijn op de weide, zodat de gewone marktkramers door kunnen.

 • Alle delen van de kramen of standen moeten tenminste 2 m van de as van de weg verwijderd zijn. 

 • Tussen de gebouwen en de achterkant van de kramen dient een doorgang van 1 m vrij te blijven. 

 • De vrije ruimten voorzien tussen de kramen dienen open te blijven. Dit alles om de hulpdiensten eventueel te kunnen doorlaten.

 • Vanaf 8u00 start te controle van de brandveiligheid. Laattijdige marktkramers of marktkramers die niet in orde zijn zullen worden verwijderd op bevel van de burgemeester.

Elektriciteit

 • Wij voorzien geen elektriciteit. 

 • Standen met eten/drinken moet zichzelf voorzien van energie.

2.  BRANDVEILIGHEID

 • Alle marktkramen met een kook-,bak-,of braadtoestel, en/of van een verwarmingstoestel, moeten in bezit zijn van 1 blustoestel van minimum 1 bluseenheid.

 • Frituren dienen bijkomend te beschikken over een branddeken.

 • Indien er gasflessen gebruikt worden dienen deze veilig opgesteld te worden. Gasinstallaties moeten voldoen aan de geldende reglementeringen ter zake en aan de regels van goed vakmanschap. Flexibele geleidingen mogen maximum 2 meter lang zijn en maximum 5 jaar oud zijn (zie productie datum op slang).

 • De marktkramers die uitgerust zijn met een elektrische installatie dienen over een positief verslag van keuring van de elektrische installatie te beschikken. Dit verslag mag niet ouder zijn dan 13 maanden.

 • De gasinstallatie van de marktkramers die hiervan gebruik maken wordt de ochtend van de jaarmarkt geïnspecteerd door de brandweer samen met de politie.

 • De keuringsattesten dienen bij de inschrijving te worden opgestuurd. Zware risico’s worden onmiddellijk verwijderd.

 • Alle voor controle in aanmerking komende kramen moeten aanwezig en volledig opgesteld zijn om 8.00 u (=aanvang van de controle). Er wordt slechts één controle uitgevoerd. Laattijdige marktkramers of marktkramers die niet in orde zijn zullen worden verwijderd op bevel van de burgemeester.

3. VUILNISBAKKEN EET en DRANK GELEGENHEDEN

 • Uitbaters van kramen met een eetgelegenheid moeten vuilnisbakken voorzien.

4. VERZEKERING TEGEN RISICO's

 • Iedere marktkramer dient zich te verzekeren tegen mogelijke risico’s. Het bewijs van verzekering zal moeten voorgelegd worden bij de eventuele controle.
   

5. VERTREK EN OPRUIMING

 • Einde van de markt om 17u00 en moet het groot materiaal afgevoerd worden in de richting van Vollezele.

 • De openbare weg moet vrijgemaakt zijn voor het verkeer vanaf 18u00.

 • Kramen met drank mogen geen drank meer verkopen na 17 uur, er komen controles door de politie die, in geval van overtreding van het sluitingsuur gemachtigd zullen zijn boetes uit te schrijven.

 • De standhouders mogen geen verpakkingspapier, plastiek,of ander afval achterlaten bij het verlaten van hun standplaats.

 • Men moet de plaats herstellen in de oorspronkelijke toestand. De politie zal hierop toezicht uitoefenen. 

 • In een gemeentelijke verordening wordt voorzien dat een gemeentelijke administratieve sanctie wordt opgelegd voor marktkramers die hun afval niet meenemen of geen vuilnisbakken voorzien.

6. BETALINGSBEWIJS ALS TOELATINGSVOORWAARDE

 • De marktkramers die, op de aangegeven datum, niet ingeschreven zijn of hun inschrijvingsgeld niet gestort hebben, zullen moeten aanschuiven aan het einde van de markt vanuit de richting Enghien en daar wachten tot ze toegelaten worden.

 • Alle betalingen dienen uitgevoerd te worden op rekening IBAN BE97 001068450249 BIC GEBABEBB.

7. AANSPRAKELIJKHEID

 • Bij het niet naleven van dit reglement zal bij een ongeval de aansprakelijkheid van de overtreder worden ingeroepen.

bottom of page