top of page

GESCHIEDENIS VAN DE "JAARMARKT HERNE"

Tijdens de fusies van de gemeenten in 1977, bezat de fusiegemeente Galmaarden een prijskamp voor paarden, de fusiegemeente Vollezele een prijskamp voor schapen en werd het idee opgevat om een prijskamp voor runderen op te starten in Tollembeek. Op een voorbereidende vergadering voor deze prijskamp werden drie mensen uit het landbouwmilieu en uit de gemeentepolitiek van Herne, nl Bombaert Emiel, Carels Willy en Somers José op deze vergadering uitgenodigd om mee te werken aan deze prijskamp van Tollembeek. Na de vergadering op de terugweg naar huis besloten zij om zelf een prijskamp te organiseren in Herne. 

Op de prijskamp van Tollembeek in 1977 werden kontakten vastgelegd met 2 zootechnische adviseurs, nl Jean Hendrickx uit Oetingen voor de rundveeprijskamp en Marcel Van Ongeval uit Galmaarden voor de schapenprijskamp. Er werd een “inrichtend comité van de jaarmarkt en prijskamp der Fusiegemeente Herne” opgericht met als voorzitter dierenarts Viktor Demel, als ondervoorzitter Willy Carels, als secretaris Pierre Somers (die toen plaatselijke secretaris van de Veeziektenbond was), als schatbewaarder Albert Poelaert  (een bekende rundveefokker) en als leden Nestor Allebosch, Emiel Bombaert, Theophiel Carels, Norbert D’Hooghe, Leopold Dierickx, Joris Krikelion, José Somers, Fimin Temmerman, Jan Vandenbroeck, Aimé Vanderstocken, Theopiel Wayteck en Maurice Weverbergh.

Allen waren afkomstig uit de fusiegemeente Herne en uit het landbouwmilieu. Als datum in 1978 voor de eerste jaarmarkt van Herne werd gekozen voor Pinkstermaandag, die toen eveneens overeenkwam met de maandag van de mei kermis.

Historische achtergrond over het ontstaan van de jaarmarkt van Herne​

nr1 - 15 mei 1978:

 • Eerste jaarmarkt met prijskamp voor rundvee en schapen, kleine markt met plaatselijke handelaren, randanimatie met de Markruiters van Herne op de weiden van mevrouw Antoinette Merckx en Joris Krikelion langsheen de Ninoofse steenweg.

 • Ter gelegenheid van de jaarmarkt wordt een advertentieboekje uitgegeven dat 60 blz.telt.      

 • Nieuwe helpers worden naar het einde van die dag gevraagd om actief deel te nemen,nl. Ben Mignon, Cecile en Albert Langendries en Marie Ange en Koenraad Rosier.

 • De eerste editie wordt een succes en men beslist om voor het volgend jaar eennieuwe prijskamp en jaarmarkt te organiseren

nr 2 - 04 juni 1979:

 • Ter gelegenheid van deze jaarmarkt worden de eerste grote publiciteitscampagnes opgestart in week-end dagbladen, maar vooral bij de toen opkomende vrije-radio’s waaronder de vrije “radio Galmaarden” alsook “Radio Enghien” dat wordt gebruikt om het Franstalig publiek van over de taalgrens in kennis te brengen van de manifestatie op pinkstermaandag. Viktor Demel, Willy Carels en Koenraad Rosier gaan “on the air”.

 • Koeraad Rosier neemt  de publiciteit voor de jaarmarkt op zijn rekening.

 • De voornaamste exposanten langsheen de Ninoofse steenweg in de nabijheid van de prijskampen zijn er met landbouwmachines en auto’s.

 • Cecile en  Albert Langhendries, Ben Mignon, Marie Ange en Koenraad Rosier worden officieel lid. Norbert D’Hooghe neemt ontslag en is er voor deze 2de editie niet meer bij.

nr 3 - 26 mei 1980: 

 • De derde jaarmarkt start met de deelname van de vereniging voor rondreizende handel uit Brussel. Er komen plots 80 meters aan exposanten bij. De deelname van deze vereniging vormt het begin van een jaarlijks steeds groter wordende markt. 

 • Er wordt ook een geluidsinstallatie aangekocht om de sfeer en de animatie te verbeteren en waarmee zelfs het centrum van Herne kan bereikt worden. 

 • De jaarmarkt krijgt een eigen logo ontworpen door Koenraad Rosier.

nr 4 - 08 juni 1981:

 • Voor de 4de editie telt het advertentieboekje nu een 180tal bladzijden.

 • Het centrum van Herne, de Stationsstraat en het begin van de Edingse steenweg worden voor het eerst door marktkramers bezet en sindsdien definitief afgesloten voor het verkeer.

 • Het advertentieboekje krijgt op de voorpagina het logo van de jaarmarkt.

 • Aimé Vanderstocken en Firmin Temmerman nemen ontslag.

nr 5 - 31 mei 1982:

 • Ter gelegenheid van de 5de jaarmarkt verschijnt het vernieuwde advertentieboekje met genummerde bladzijden en alfabetische index. Het gevolg hiervan is dat dit advertentieboekje niet meer in de vuilbak belandt na zijn verschijning zoals de meeste boekjes maar door de bevolking van de fusiegemeente Herne nu gebruikt wordt als lokale “gouden gids” telefoonboek.

 • Voor het eerst wordt gesproken van de feitelijke vereniging “Jaarmarktcomité Herne”

 • Het comité organiseert samen met de marktrotters een jogging en wandeltochten met meer dan 400 deelnemers.Het jaar nadien wordt dit nog eens herhaald.

 • Aimé Vanderstocken en Maurice Weverbergh nemen ontslag.

nr 6 - 23 mei 1983: 

 • Het advertentieboekje overschrijdt de 200 bladzijden. 

nr 9 - 19 mei 1986:

 • De eerste luchtdopen worden een succes en krijgen een vaste plaats in het programma.

nr 10 - 08 juni 1987:

 • De tiende jaarmarkt is in rouw door het overlijden van de voorzitter Viktor Demel eind mei 1987. Voor de eerste keer valt er regen op de jaarmarkt.

 • Het jaarmarktcomité krijgt een nieuw logo en eigen affiche in de kleuren van de gemeente.

nr 11 - 23 mei 1988:

 • De elfde jaarmarkt heeft een nieuwe voorzitter: dierenarts Jean-Pol Demel volgt zijn vader op als voorzitter van de jaarmarkt.

 • Het comité krijgt een erevoorzitster,nl de echtgenote van overleden voorzitter Viktor Demel.

 • Op de weide van de prijskamp  komt de eerste dranktent.

 • De honden doen hun eerste optreden op de jaarmarkt met een demonstratie hondendressuur.

nr 12 - 15 mei 1989:

 • Samen met vrienden van de paraclub uit Schaffen springt Hernenaar Raymond Michiels vanuit de helikopter op een hoogte van 1000 meter naar de kleine weide, rechts van de Ninoofse steenweg, rechtover de weide van de prijskampen.

nr 13 - 04 juni 1990:

 • In samenwerking  met de Rijksbasisschool van Herne wordt een kleur- en tekenwedstrijd georganiseerd rond het thema “ De jaarmarkt van Herne”.

nr 14 - 20 mei 1991 

 • De veertiende jaarmarkt heeft 2 nieuwe comitéleden. José Deschuyteneer wordt de nieuwe schatbewaarder in opvolging van zijn in februari overleden schoonvader Albert Poelaert en Noëlle ,de dochter van Albert, wordt lid van de jaarmarkt.

 • Het volledige programma van de jaarmarkt staat vanaf nu op de eerste bladzijde van het advertentieboekje

nr 15 - 08 juni 1992: 

 • Ter gelegenheid van de 15de jaarmarkt wordt een praalwagen getrokken door een Belgisch trekpaard doorheen de markt geleid, samen met enkele oldtimer tractoren

nr 17 - 23 mei 1994:

 • Tijdens deze 23ste editie wordt een BLOSO jeugd Pentatlon georganiseerd in het kader van de jeugdsport campagne.

nr 18 - 05 juni 1995:

 • De achttiende jaarmarkt heeft met Guido Sterckx een nieuwe secretaris in opvolging van Pierre Somers die ontslag neemt voor deze functie. Emiel Bombaert, een van de stichtende leden, is overleden in november 1994 en het comité krijgt versterking met Patrick Somers, Marc en echtgenote Martine Somers, Johnny Van Cotthem en Jean-Marie Dierickx.

 • Paul Dierickx wordt de nieuwe coördinator voor de marktkramers.

 • Het jaarmarktcomité sticht de “VZW  Jaarmarktcomité Herne”.

nr 19 - 27 mei 1996:

 • De jaarmarkt komt in het gedrang door de geplande werken aan de Ninoofse steenweg. Na tussenkomst van het gemeentebestuur worden de werken verlegd naar de richting Vollezele, zodat de jaarmarkt kan plaatsvinden op de normale plaats.

 • Op de grote weide links langsheen de Ninoofse steenweg waar de prijskampen worden georganiseerd (nu feestweide geheten) komt er voor het eerst een grote tent. De kleinere tent verhuist naar de kleine weide rechts langsheen de Ninoofse steenweg, rechtover de weide waar de prijskampen worden gehouden  (nu speelweide genoemd vanwege de vele activiteiten die er voor de jongere jaarmarktbezoekers worden gehouden).

nr 20 - 19  mei 1997:

 • Ter gelegenheid van de twintigste jaarmarkt wordt er naast de traditionele jaarmarkt op   Pinkstermaandag op zaterdag 17 mei in samenwerking met de Chirojongens van Herne een Afrekeningfuif met studio Brussel gehouden.

 • Op zondag 18 mei wordt een eerste eetfestijn in de grote tent op de feestweide georganiseerd.

nr 21 - 01 juni 1998:

 • Voor de eerste maal en dit tot driemaal toe wordt een prijskamp voor het Ardenner trekpaard georganiseerd met de medewerking van de familie Nerinckx Joris.

 • Stichtende leden José en Pierre Somers nemen ontslag als lid en worden ilico presto gepromoveerd tot erelid.

 • Marcel Van Ongeval neemt ontslag en Alain Nerinckx volgt hem op als verantwoordelijke voor de schapenprijskamp.

nr 22 - 24 mei 1999:

 • Joris Krikelion, stichtend comitélid, neemt ontslag en wordt erelid.

 • Jean Marie Dierickx ,die in de gemeente politiek stapt, neemt  ontslag als comitélid.

nr 23 -12 juni 2000: 

 • Voor deze 23ste editie ontvangen de leden een groene polo en een body warmer met het logo van de jaarmarkt.

 • Jan Vandenbroeck, stichtend comitélid, neemt ontslag wegens gezondheidsredenen. Hij  wordt erelid en zijn zoon Frank vervangt hem als comitélid.

nr 24 - 04 juni 2001: 

 • De 24ste jaarmarkt is Koen Biesemans als comitélid rijker.

 • Voor het eerst in de geschiedenis van de jaarmarkt is er geen prijskamp voor rundvee en schapen vanwege de mond& klauwzeer epidemie in Groot Brittannië.

nr 25 - 18 mei 2002:

 • Voor de 25ste verjaardag wordt het een driedaagse. Op zaterdag is er de jaarmarktparty met de dance train van Jim TV. Op zondag wordt opnieuw een groot eetfestijn georganiseerd in de feesttent. Op Pinkstermaandag vindt de traditionele jaarmarkt plaats.

nr 26 - 08 juni 2003:

 • Het grote succes van het eetfestijn van het jaar voordien op zondag zorgt ervoor dat elk jaar opnieuw onder leiding van Martine Somers een eetfestijn wordt georganiseerd op Pinksteren, de dag voor de jaarmarkt.

 • Op deze jaarmarkt wordt een expositie voor oldtimer tractoren georganiseerd met de medewerking van Luc Van Sinay.

​nr 28 - 16 mei 2005:

 • Deze 28ste editie is de start voor een gloednieuwe prijskamp voor ezels georganiseerd in samenwerking met Eddy Chabert van ezelstal Beverhof uit Bever.

nr 29 - 05 juni 2006:

 • De 29ste jaarmarkt rouwt om het verlies van de ondervoorzitter en medestichter Willy Carels eind mei. Paul Dierickx wordt de nieuwe ondervoorzitter.

 • De jaarmarkt van Herne krijgt eindelijk nationale erkenning met een reportage van Ring TV.

nr 30 - 28 mei 2007:

 • De 30ste verjaardag wordt een vierdaags evenement. Op vrijdag avond is er een receptie met champagne voor de sponsors en sympathisanten onder muzikale begeleiding van de folklore groep “Zakdoek”. Op zaterdag is er een seniorendag met als hoogtepunt het optreden van “Kokher”, op zondag vindt het traditionele eetfestijn plaats en op Pinkstermaandag is er de 30ste jaarmarkt.

nr 31 - 12 mei 2008:

 • Op deze 31ste editie is het comité in rouw met het overlijden in januari van Jan VandenBroeck. Stichtend lid Theophiel Carels neemt ontslag, wordt erelid en zoon  Yves en schoondochter Gerda volgen hem op als comitélid.

 • Yves wordt de nieuwe verantwoordelijke voor de rundveeprijskamp.

 • De jaarmarkt krijgt onder impuls van Koenraad Rosier een vernieuwd logo en affiche, en tevens een  vlag waarin verschillende symbolen van de gemeente en de jaarmarkt verwerkt zijn.

 • De prijskamp voor schapen krijgt voor de eerste keer een jurylid uit Wales.

 • Door de nieuwe en strenge regels i.v.m. IBR bestrijdingsmaatregelen is er geen prijskamp voor rundvee.

nr 32 - 01 juni 2009:​

 • De 32ste jaarmarkt is gekenmerkt door het overlijden van 2 steunpilaren in het comité. Jean Hendrickx (voordien verantwoordelijke voor de rundveeprijskampen) verlaat ons begin januari en Marie Ange Rosiers-Cornet (mede verantwoordelijke voor het advertentieboekje en de marktkramers) begin april.

 • Eddy Chabert komt het comité versterken als verantwoordelijke voor de ezelsprijskamp en Johann Rosier vervangt zijn overleden moeder als comitélid.

 • Er wordt aan een nieuwe website voor het jaarmarktcomité gewerkt.

bottom of page